Skip to main content

Oare suntem tot ăia vechi, sau suntem un pic mai ”agitați”decât înainte?

Păi, să-ți fac o scurtă recapitulare doar a drumului de acasă și până la birou de astăzi 15.05.2020: aglomerație în trafic cu șoferi care se cred în poligon printre jaloane, oameni încrâncenați mergând pe stradă fără mască. Claxoane, nervi, agitație și grabă, către…?!

Am inspirat adânc, prin mască și am expirat aerul spre MO nr. 0394 din 14 mai 2020, document care are încă cerneala umedă pe el.

Citesc atent și îți spun și ție care sunt ideile pricipale:

  • acordarea indemnizației de șomaj tehnic suportat din bugetul fondului pentru șomaj este cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi până la 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după această dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile. Condițiile rămân aceleași.
  • indemnizația de șomaj tehnic nu este supusă executării silite prin poprire pe durata acordării ei, indiferent de bugetul din care se suportă
  • prevederile Legii nr. 19/2020 privind zilele libere plătite persoanelor ce supraveghează copii, se extind până când se va decide perioada de încheiere a cursurilor anului școlar 2019/2020
  • angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați au obligația de a organiza timpul de muncă astfel încât începerea și terminarea programului să se realizeze în mod individual, într-un interval de 3 ore. Atenție, această organizare a timpului de lucru este la latitudinea fiecărui angajator și se efectuează  fără acordul salariaților
  • documentele care se depun pentru restituirea de către casele de asigurări de sănătate a sumelor care se suportă din bugetul Fondului, în condiţiile legii, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se pot transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – aici vă spun eu din experiența ultimelor două luni că NU a funcționat siteul-ul CASS, motiv pentru care trebuia să te duci mergând pe picioarele din spate, direct la țintă – Casa de asigurări de Sănătate!
  • termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul se prelungeşte până la 1 noiembrie 2020.
  • declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului
  • pentru acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020
  • se prelungeşte până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situaţii de urgenţă, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgenţă

Am zis idei principale, da?! ?