Skip to main content

Așează-te confortabil, respiră aerul curat, privește picăturile de ploaie care se scurg încet printre crengile copacilor și citește ce am scris special pentru tine!

Lectură faină!

Facilitate la plata chiriei pe perioada situației de urgență – Legea nr. 62 din 21 mai 2020 care a intrat în vigoare în data de 24 mai 2020, dar la mine a fost…pentru că 25 ?

Să începem, zic:

I. Facilitate amânare plată chirie

Locatarii: operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.

Facilităţile mai sus se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgenţă, precum şi pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgenţă respectiv 16 martie -15 iunie 2020 (art. 4) . Oare mai vine o altă stare ?!

Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute la aliniatul precedent va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor. Cine mai este competent azi, frate …

Stai, că nu scapi așa usor! Aici vorbim serios despre hârtii importante!

Cererea locatarului va fi însoţită de următoarele:
a) contractul de locaţiune între locator şi locatar;
b) act adiţional între locator şi locatar la contractul de locaţiune, care va conţine următoarele:
− acordul părţilor pentru amânarea plăţii chiriei, durata perioadei de amânare a plăţii chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
− datele de identificare ale locatorului şi locatarului;
− datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
− data semnării şi semnăturile ambelor părţi;

c) orice fel de act al locatarului care dovedeşte imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar.

Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari trebuie să pună la dispoziţia organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plăţii chiriei în perioada specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar.

Pot face cerere de plată către organul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
b) valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 lei pentru persoane fizice pentru o singură locaţie.

Cererea prevăzută la alin. (3) poate fi depusă şi prin poştă electronică la o adresă de e-mail care va fi afişată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial. Doamne ajută să meargă poștașul electronic! Când plouă, mai dă și rateuri.

Locatarii care beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) sunt obligaţi să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

Hai să tragem și o concluzie!

Locatarul poate cere Locatorului amânarea plăți chiriei. Amânarea plăți chiriei se face pe perioada situației de urgență plus o lună (16.03 – 15.06.2020). Plata chiriei către Locator o face organul fiscal. Locatarul va plăti organului fiscal chiria, chirie pe care o va putea eșalona în rate lunare până la 31.12.2020.

Ce zici, e de bine?

II. Scutire de impozit venit

A. A. Impozit Venit

În anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct, pentru contribuabilii care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de scutirea impozitului pe venit este perioada pentru care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Doar nu vrei să țină o viață!

În anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual al contributiei de sănătate definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinţei bunului imobil, potrivit contractului încheiat între părţi, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Să vezi ce dureri de cap vom avea la anul cu declarațiile unice! Vai, vai…

B. Impozit profit si Impozit micro

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor. In baza de impozitare se vor cuprinde 80% din venituri.

Contribuabilii care beneficiază de reducerea impozitului pe profit sau impozit micro sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. La mine n-a vrut neam, nici măcar să discute! Poate tu ai mai mult noroc!

Veniturile care se vor impozita în proporție de 80% sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei bunului imobil. Deci, să ne luam zic, niște nurofen pastile moi și pentru calculul acestor deduceri la impozitul pe profit/venit. Să sperăm că va ieși și un formular inteligent, în timp util.

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de reducerea venitului este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020

Haideți la treabă, că fiscul plătește doar chiriile oamenilor ”nevoiași”! Tu mai așteaptă …

#Să nu uiți să dai share, poate au nevoie și alți ?