Skip to main content

Haideți să ne aducem aminte un cuvânt pe care l-am ascuns în labirintul gândurilor noastre din ultimele 5 luni – INVESTIȚII

GRANTURILE PENTRU INVESTIȚII – acordate în baza unui proiect de investiții.

Vă spuneam nu de mult să fiți creativi, să vă reinventați. Ei bine, a venit timpul pentru asta!

Mai întâi să vedem care sunt investițiile eligibile?

Sunt admise investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit, dacă ai nevoie să:

• extinzi capacitatea de producție existentă, dar și pentru extinderea capacităților de prestări servicii;

• realizezi unități noi ale capacității de producție existente, sau pentru realizarea unor unități noi de prestări servicii;

• reabilitezi/modernizezi unitățile de producție existente, sau pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestări servicii.

Bun, până acum am văzut care sunt investițiile eligibile, acum haide să vedem și care este valoarea granturilor pentru investiții și partea ta de cofinanțare:

Față de celelalte două granturi, aici nu mai avem limitări de cifră de afaceri, primești bani cât și cum te-ai reinventat în proiect. Ai grijă ce faci cu ei și cum îi faci să producă alți bani. 

Important! Granturile se acordă pe proiect și beneficiar.

Valoare este cuprinsă între 50.000 € și 200.000 €, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Așa cum ți-am spus și la ”GRANTUL MIJLOCIU” valorile de mai sus nu includ cofinanțarea ta, stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului din regiunile mai puțin dezvoltate (oare Clujul sau Constanța sau Timișoara cum se ”simt” încadrate într-o regiune mai ”putin dezvoltată”) și 30% din regiunea București – Ilfov (uneori câștigi, alteori înveți sau te muți ).

Cine poate beneficia de granturile pentru investiți dacă și-a făcut bine temele și și-a verificat cu maximă atenție CAEN-urile principale și secundare autorizate:

În Anexa 3 regăsești următoarele domenii:

 industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

 industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

 energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

 construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

 servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

 servicii de îngrijire și întreținere corporală;

 servicii de reparații și întreținere;

 turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement, inclusiv infrastructura specifică de agrement;

 confecții metalice/lemn/mobilier;

 confecții textile/pielărie;

 industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

 industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

 servicii de educație: creșe și grădinițe, școli;

 servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

 comerț.

Deja ești expert în termenul de condiții cumulative de acordare, așa că trec direct la enumerare:

a) ai avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) ai înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare (2018 și 2019);

c) te angajezi să asiguri sustenabilitatea proiectului, respectiv să asiguri desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizezi minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispui de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) te angajezi să prezinți dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Și pentru că trebuie să mai depășești o treaptă, trebuie să știi și care sunt criteriile de selecție?

1) criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții, denumit în continuare RIR; (vezi Anexa 4 la OUG nr. 130/2020); 

2) criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;

3) raportul între profitul operațional și grantul solicitat;

4) apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale. 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului și foarte important, în limita bugetului aprobat. (se pare că bugetul va fi suplimentat, dar deocamdată este doar un zvon).

Departajarea proiectelor se face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației (acum treci la saltea, lasă pușculița că e depășită de data asta ).

Din nou, NU toate cheltuielile sunt eligibile pentru investiții. Uite mai jos lista celor eligibile:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

În domeniul serviciilor de transport sunt prevăzute suplimentar cheltuieli eligibile în plus față de cele enumerate mai sus.

Ca să știi de la început, sunt și categorii de activități care nu sunt finanțabile:

a. servicii de consultanță, studii și alte activități asimilate;

b. investiții pentru sedii de birouri;

c. cheltuielile generate după punerea în funcțiune a investiției (salarii, materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță).

Eu am făcut ce a depins de mine să te informez, mai departe, depinde de tine…

Mai pot doar să te invit la un exercițiu de imaginație:

Creionează-ți în minte proiectul care poate fi finanțat, apoi pune-l în practică cu tenacitate și hotărâre și privește-l cum prinde contur. 

La final se va transforma în vaporul tău lăsat la apă cu succes și trimis în larg să cucerească lumea!   

# Să-ți fie tot mai bine!

#Dacă ți-a fost de folos, poți să dai share să-i ajuti și cei ceilalți, iar eu îți mulțumesc pentru asta