Skip to main content

O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M.O. nr. 231 din 21 martie 2020

Modificări la Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților:
a) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși în următoarele condiții:

  • Au copii cu vârsta de până la 12 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ, sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani înscriși în cadrul unei unități de învățământ
  • Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

b) NU pot beneficia de zilele libere următoare persoane:

  • Cele aflate în concediu de odihnă,
  • Persoanele ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (concediu fără plată) sau în cazul soțului/soției acestora în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (somaj tehnic),
  • în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit ,
  • persoana aflată în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
  • dacă este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere.

c) Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoțită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor și de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020 și nici nu se află în niciuna din situațiile descrise la pct. b).

d) Plata zilelor libere acordate părinților reprezintă indemnizația plătită de angajator în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prin raportare la numarul de zile libere acordate.

MAXIMUM DE INDEMNIZAȚIE 5.429 lei x 75% = 4.072 lei

Această indemnizație este asimilată veniturilor din salarii și este supusă impozitării și plății tuturor contribuțiilor, cu excepția CAM.

e) Un lucru extrem de important este acela că angajatori pot solicita numai indemnizația netă pe care au achitat-o către respectivul părinte.
Atenție , pe perioada în care copiii sunt în vacanță părinții nu pot beneficia de prevederile prezentei legi.

f) Procedura de decontare către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizației pentru zilele libere acordate părinților va fi aprobată prin HG în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2020.

 

Acum, vă rog să faceți un exercițiu de imaginație :

Imaginează-ți cum creierul tău este o simpla telecomandă.

Preiei controlul propriei telecomenzi și poți alege stările prin care treci:  de la stări de panică, anxietate, frică, insecuritate, disperare … zapezi fără să zăbovești prea mult, și ajungi la stări funcționale, de speranță, calm, hotărâre.

Să știi că bateriile telecomenzii tale sunt noi nouțe, am avut eu grijă ?

Aveți grijă de voi și de cei din jur!