Skip to main content

Imaginează-ți că intri pe autostradă și vezi indicatorul care îți indică viteza maximă admisă de 130 km/oră. 

Acum asociază limita de viteză cu OUG nr. 130/2020, anul în care totul a fost diferit, te-ai temut, te-ai izolat, te-ai reinventat și ai sperat. 

Încă o mai faci, crezând că tot ce ți s-a promis în ultimele luni va ajunge măcar un strop și la tine. Pleci la drum încrezător. La început totul este așa cum ai tot discutat, dezbătut, propus….

Pe măsura ce înaintezi îți dai seama că drumul o ia pe arătură, prin mijlocul ogrăzilor oamenilor, fără nicio legătură cu autostrada pe care ai plecat.

Dar, haide să vedem cum s-a transformat în ceva mic/nimic, MARELE GRANT.

Ce sunt granturile și câte categorii au:

Dex-ul spune că granturile sunt sume de bani acordate în susținerea unui proiect. Banii nu se returnează și au o destinație bine definită. Spre deosebire de alte fonduri nerambursabile, granturile au valori destul de mici.

În OUG nr. 130/2020 avem trei categorii:

1. Microgranturi acordate sub formă de sumă forfetară – maximum 2.000 €;

2. Capital de lucru acordat sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

3. Granturi pentru investiții acordate în baza proiectului de investiții;

Treaba cu suma forfetară este mirifică, minunată 

Citeste cu atenție definiția data de legiuitor, și vezi în care categorie te regăsești: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, PFA-uri, CMI-uri (cabinete medicale individuale unde definiția este explicită), ONG-uri cu activitate economică.

Microgranturile cu valoarea maximă de 2.000 € se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară. 

Cum se calculează suma forfetară, vom afla probabil din normele metodologice și ghidul solicitantului.

Cine poate beneficia de microgranturi și în ce condiții:

 Întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că NU aveau salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.

 PFA, ONG cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa 1.

 PFA/CMI implicați în activitatea pacienților cu COVID și care NU au beneficiat de stimulentul medical conform OUG 43/2020. 

Sunt 3 condiții cumulative de acordare a microgranturilor:

 Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI.

 Au obținut o cifră de afaceri în 2019 de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 € la data depunerii cererii; excepție pentru PFA, CMI și ONG.

 Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea micrograntului.

Atenție, NU toate cheltuielile pot fi eligibile. Categoriile de cheltuieli eligibile pentru microgranturi sunt :

 cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri și alte categorii de stocuri necesare activității curente;

 datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv furnizorii de utilități;

 cheltuieli privind chiria pe bază de contract;

 cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea de bază;

 cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală;

 cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității;

 cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente pentru reluarea activității;

 cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul de stat;

Beneficiarii microgranturilor vor depune o declarație pe propria răspundere privind folosirea grantului. Aceștia riscă pe de o parte returnarea sumei dar și plata accesoriilor în situația în care au rătăcit cumva drumul trasat cu strictețe. 

Verificarea cheltuielilor eligibile se va face pe un eșantion de 1% din beneficiarii aplicanți, așa că te poți număra și tu printre cei speciali, doar 1 dintr-o sută  

Cererile vor fi aprobate în ordinea depunerii, așa că, nici nu vreau să-mi imaginez haosul de la lansare.

Ca să tragem o linie cu microgranturile, îți mai spun și care sunt etapele de derulare a programului de microgranturi și gata pentru azi 

1. Publicarea Ghidului Solicitantului – cine știe cât mai durează …

2. Lansarea apelului de proiecte de către Ministerul Economiei (în parteneriat cu AIMMAIPE și STS)

3. Depunerea cererii de finanțare prin sistemul informatic în termen de 10 zile lucrătoare de la lansare- să speram că sistemul va funcționa mai bine decât IMM Invest

4. Evaluarea conformității, eligibilității, tehnice și financiare în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii – păi… 

5. Beneficiarul încheie contractul de acordare cu Ministerul Economiei și AIMMAIPE

6. Se așteaptă finalizarea listei de beneficiari în limita creditului bugetar…și așteaptă, și așteaptă ….și .. 

7. Plățile vor fi efectuate prin intermediul băncilor selectate de Ministerul Economiei, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea banilor de la Ministerul Economiei. Atenție, dobânzile comisioanele, taxele și alte cheltuieli bancare cad în sarcina beneficiarului de microgrant 

8. Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 zile de la data încasării banilor. Nedepunerea raportului de progres în termen, sau depunerea cu informații lipsă ori necompletarea cu documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile pentru recuperarea sumelor (ai grijă că e ceva cu am/poc. Din experiența IMM Invest, îmi amintesc că o persoană angajat al unei bănci a cerut unui client o balanța pe care să scrie ianuarie – decembrie. Mă întreb ce vor mai inventa de data asta ).

9. Ministerul Economiei verifică condiția de menținere a activității timp de 6 luni, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani. Oare cum, când și de câte ori verifică 

Cam atât pentru microgrant și cei 2.000 € aflați la capătul autostrăzii. Tu știi cât combustibil, răbdare și timp ai să ajungi la ei, să-i iei, să-i folosești și să-i înmulțești   

Să-ți fie bine!

# Dacă ți-a fost de folos, dă share și îți mulțumesc pentru asta