Skip to main content

În această perioadă, cu toții suntem loviti  de mai multe feluri de crize. De aceea avem nevoie ghidare,  încurajare și sprijin pentru a putea trece cu bine prin ele, atât cât se poate și, de ce nu prin cea mai importantă dintre ele, criza interioară sau “noaptea întunecată a sufletului nostru“.

Mă întreb dacă vom învăța ceva din asta sau vom ieși la fel! Eu sper doar că vom învăța ceva și că ne vom schimba. ÎN BINE!

Rezistența la schimbare este un lucru cunoscut pentru mulți dintre noi.

Doar că uneori viața nu mai are timp să-ți testeze limitele, ci te aruncă direct, din vârful muntelui, în jos.

Dacă ești atent, te poți agăța în drumul tău de diverse puncte de sprijin, pentru a avea răgaz să respiri, să evaluezi situația cu ochii larg deschiși și să gândești rapid.

Depinde doar de tine dacă până jos îți cresc aripi să poți renaște un TU mai bun și diferit, sau te prăbușești resemnat și asta a fost TOT.

Din ce observ, nu toți oamenii înțeleg în aceste zile că suntem loviți simultan de toate aceste crize.

Cei care înțeleg, gândesc că la capătul fiecărei crize, va ieși transformat, atât el ca individ , cât și noi toți ca societate.

Este foarte adevărat, transformarea și schimbarea dor tare, tare de tot, la fel ca și ieșitul din zona caldă de confort. Și nu uita, omul nu acționează decât atunci când are cuțitul la os.

Dar, imaginează-ți cum vei arăta dacă te vei adapta, reinventa și lupta până la capăt!

Vei fi un învingător și vei fi mândrul de tine.

Cine nu se adaptează, are o singură variantă…

Nu știu cum să îmbrac în cuvinte mai blânde măsurile luate de Guvern în această perioadă delicată, am putut doar să vă fac o sinteză așa cum am înțeles-o eu, deocamdată, doar pentru Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 măsurile de sprijin financiar adoptate de Guvernul României pentru sprijinirea economiei și a companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19, publicată sâmbătă în Monitorul Oficial.

O.U.G. nr. 29/2020, publicată în M.O. nr. 230 din 21 martie 2020, detaliază măsurile de sprijin financiar adoptate de Guvernul României pentru sprijinirea economiei și a companiilor afectate de răspândirea virusului COVID-19.

 I. Care sunt noile măsuri?

Măsurile de sprijin adoptate prin această ordonanță constau în garanții de stat și subvenții de dobândă pentru investiții și împrumuturi/linii de credit de capital de lucru. 

1. Garanții de stat pentru împrumuturi de investiții:Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va garanta, pentru unul sau mai multe împrumuturi pentru investiții, până la 80% din valoarea creditului, excluzând dobânzile, comisioanele și taxele bancare aferente împrumutului garantat. Suma maximă cumulată de finanțare garantată de stat pentru fiecare beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei – greu de crezut că vă gândiți la împrumuturi de investiții în acestă perioadă, dar datoria mea este să va informez.

2. Garanții de stat pentru împrumuturi/linii de credit de capital de lucru

Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va garanta pentru unul sau mai multe împrumuturi / linii de credit pentru capitalul de lucru acordat:

2.1.1 Întreprinderi mijlocii – până la 80% din valoarea împrumutului, excluzând dobânzile, comisioanele și taxele bancare aferente împrumutului garantat – majoritatea dintre noi nu se încadrează în acestă categorie

 Suma maximă a liniilor de credit de cheltuieli / fonduri de rulment acordate unui beneficiar nu poate depăși media din cheltuielile de fond de rulment din ultimii 2 ani fiscali, până la limita de 5.000.000 lei.

 2.1.2 Întreprinderile mici – până la 90% din valoarea finanțării, excluzând dobânzile, comisioanele și taxele bancare aferente împrumutului garantat, până la maximum 1.000.000 lei – aici spun prezent o parte dintre noi J.

2.1.3 Microintreprinderi – până la 90% din valoarea finanțării, excluzând dobânzile, comisioanele și taxele bancare aferente împrumutului garantat, până la maximum 500.000 lei – majoritatea suntem în această categorie J.

Suma maximă a fiecărui împrumut acordat unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor de capital de rulare aferente ultimilor 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute mai sus.

Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la momentul depunerii cererii pentru creditul garantat, valoarea maximă a finanțării pentru liniile de credite de fond de rulment (sau capitalul de lucru) va fi calculată ca dublă față de media cheltuielilor de fond de rulment din soldurile lunare.

Perioada maximă de finanțare este de 120 de luni (10 ani) în cazul creditelor de investiții și de 36 de luni (3 ani) în cazul liniilor de credite de capital de lucru. Liniile de credit de fond de rulment pot fi prelungite cu maximum 36 de luni și vor fi rambursate în ultimul an de prelungire. 

3. Subvenție 100% de către stat a dobânzii pentru împrumuturi / linii de credit pentru investiții și finanțarea capitalului de lucru. 

Perioada de subvenționare a dobânzii începe din momentul semnării liniilor de împrumuturi / credit după intrarea în vigoare a OUG 29/2020 și poate dura până la 31 martie 2021.Subvenția pentru dobânzi se aprobă anual prin lege pentru primul an și pentru următorii 2 ani numai atunci când creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă este sub nivelul înregistrat în 2020. 

4. Plata de către stat a taxei de administrare FNGCIMMMinisterul Finanțelor Publice va acoperi din buget taxa de administrare aferentă costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor de la FNGCIMM (fondul de stat care garantează creditele pentru IMM-uri).

II. Cine poate beneficia de noile măsuri de sprijin? 

Beneficiarii acestor măsuri sunt operatorii economici care:

1. își desfășoară activitățile în temeiul:

(i) Legii societăților nr. 31/1990,

(ii) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,

(iii) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației*)

(iv) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;

și 

2. să îndeplinească condițiile de clasificare în categoria IMM-urilor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. 

IMM-urile sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au un număr mediu anual de angajați sub 250;

și

b) să realizeze o cifră de afaceri netă anuală de până la 50 de milioane EUR, echivalent în lei sau să dețină active totale care să nu depășească echivalentul în lei de 43 de milioane EUR, conform ultimei situații financiare aprobate. „Total active” înseamnă active fixe plus active circulante plus cheltuieli avans.

 

IMM-urile sunt clasificate în continuare în următoarele categorii:

a) microintreprinderi: au până la 9 angajați și realizează o cifră de afaceri netă anuală sau au active totale de până la 2 milioane EUR, echivalent în lei – în această categorie se încadrează majoritatea dintre Dvs.;

b) întreprinderi mici: au între 10 și 49 de angajați și au o cifră de afaceri netă anuală sau au active totale de până la 10 milioane EUR, echivalent în lei – ;

c) întreprinderi mijlocii: au între 50 și 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane EUR, echivalent în lei sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în 43 de milioane EUR. Pe lângă criteriile de mai sus, calificarea ca IMM poate fi influențată și de existența legăturilor structurale și de control între compania în cauză și alte întreprinderi.

 

3. Cum pot companiile să solicite noile măsuri de sprijin? 

Măsurile recent adoptate au fost integrate în Programul de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii INVEST IMM, adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 209/2018.

Programul este implementat de Ministerul Finanțelor Publice în colaborare cu FNGCIMM.

Mai multe informații despre condiții, criterii și fluxul de aprobare sunt disponibile pe https://www.fngcimm.ro/garantii-pentru-imm

 Totodată, pe durata stării de urgență care durează 30 de zile (până pe data de 14.04.2020), întreprinderile mici și mijlocii (IMM – urile) care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente (Ordonanța militară nr. 1/16.03.2020 și Ordonanța militară nr. 2/21.02.2020), ce dețin certificatul de situații de urgențăbeneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și se internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social sau sediu secundar, posibilitate reglementată de art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri financiare și economice.

Întreprinderile mici și mijlocii pot invoca forța majoră pentru toate celelalte contracte decât cele enumerate anterior, doar dacă s-a încercat renegocierea clauzelor, adaptate la situația de stare de urgență, nu s-a obținut un rezultat al negocierii și pot fi probate cu înscrisuri, inclusiv electronice, aceste renegocieri.

Pandemia generată de coronavirus COVID-19 este prezumată caz de forță majoră până la proba contrarie.

Întreprinderile mici și mijlocii ce datorează eventuale penalități de întârziere către autorități contractante pentru contracte încheiate cu acestea, nu datorează dobânzi și penalități pe perioada de forță majoră.

Dispozițiile privind amânarea la plată a chiriei și a serviciilor de utilități – electricitate, apă, gaze naturale, telefonie, internet și plata chiriei, se aplică și pentru următoarele profesii:

  • Notar public;
  • Avocat;
  • Executor judecătoresc.

Persoanele titulare ale acestor profesii au obligația să asigure continuarea activității, respectând normele de igienă, inclusiv salariații acestora.

Beneficiază de amânare la plată pe perioada situației de urgență, a chiriei și a serviciilor de utilități – electricitate, apă, gaze naturale, telefonie, internet, cabinetele de medicină de familie și cabinetele stomatologice cu cel mult de 20 de salariați, respectiv federațiile sportive naționale și cluburile sportive.

Criteriile de acordare și condițiile suplimentare vor fi adoptate prin Hotărâre de Guvern.

Prin aceeași OUG nr. 29/2020 se prorogă unele termene, motiv pentru care vă redau și  câteva modificări cu incidență fiscală.

1) Termenul de plată a primei rate pentru impozitul pe teren, impozitul pe clădiri și impozitul pe mijloace de transport, datorat către bugetul local, se prorogă de la data de 31 martie 2020 la data de 30 iunie 2020.

Din punctul meu de vedere dacă aceste impozite se achită se achită până la data de 30.06.2020, plătitorul ar trebui să beneficieze de aceeași bonificație (de până la 10%) pe care o primea dacă achita integral pâna la data de 31 martie 2020.

2) Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020), nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, dacă nu sunt achitate într-un termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Aceste obligații întârziate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Atenție, aici este o capcană: dacă înregistrezi obligații restante din perioada precedentă, acestea nu intră în sfera scutirii de dobânzi și penalități de întârziere. Dacă mergem cu raționamentul mai departe, vom observa că ordinea stingerii plăților în fișa pe platitor este cea a vechimii. Cu alte cuvinte, dacă ai sume restante de plată la buget nu poți beneficia de această scutire!

3) De la data prezentei ordonanțe și până într-un termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, pentru recuperarea creanțelor bugetare, se suspendă executarea silită, iar dacă au început măsuri în perioada anterioară, acestea nu se mai aplică – măcar atât J

4) Termenul de depunere a declarațiilor cu beneficiarul real, prevăzut în Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență.

Cu alte cuvinte, întocmim și depunem situațiile financiare aferente anului 2019 la organul fiscal, iar declarația privind beneficiarul real se poate depune în termen de 90 de zile de la încetarea stării de urgență – in luna iulie, dacă nu se prelungește starea de urgență.

Aveți grijă de voi și de cei din jur!